Met verstand van zaken Externe Rechtshulp inkopen: complex en uitdagend.

Wil je dit werk goed doen, dan moet je intensief contact onderhouden met de afdelingen. Samen goed zicht krijgen op het werkaanbod, de ontwikkeling daarin en de productiviteit. Hoe beter de data, hoe groter het voorspellend vermogen naar het aantal zaken dat extern moet worden uitgezet. Met dat inzicht kunnen we beter inkopen met het oog op kwaliteit en kosten en een hogere klanttevredenheid realiseren.

‘We vinden dat het recht voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Zeker in een maatschappij waarin het aantal conflicten fors toeneemt is juridische bijstand geen overbodige luxe. Analyseer je de 70.000 zaken die we in het afgelopen jaar binnen ARAG in behandeling hebben genomen, dan zie je vooral dat het aantal arbeidsconflicten sterk stijgt. Dat komt ongetwijfeld door een krappe arbeidsmarkt dat alles op scherp zet. Het is de verantwoordelijkheid van ons team om in deze tijden zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van onze dienstverlening goed te houden.’

Roeland Weits is Manager Juridische Inkoop. Hij deed ervaring op als inkoper bij diverse banken en verzekeraars. ‘Ik heb de overstap naar ARAG gemaakt vanwege de unieke uitdaging. Inkoop is hier namelijk een op een gerelateerd aan onze primaire dienstverlening: juridische hulpverlening. Wij nemen bijvoorbeeld bij piekbelasting dossiers over van de reguliere afdelingen en zetten deze uit bij onze ketenpartners. Daarbij gaat niet alleen het dossier over, maar ook het klantcontact en blijf je er als Inkoper tussen zitten. Een betere en directere feedback op je werk kun je niet krijgen.’

Managen van verwachtingen

Je merkt dat verzekerden steeds mondiger en kritischer worden. Op internet is veel te vinden en dat verhoogt het verwachtingspatroon bij conflicten. “Ik heb gelijk, dus regel het maar.” De realiteit is weerbarstiger en stelt ons voor de uitdaging klantverwachtingen goed te managen. Ook als inkoper krijg je hier mee te maken. Wil een klant bijvoorbeeld per se een dure advocaat inschakelen voor een simpel geschil, dan is het aan ons om onze verzekerde de consequentie van die keuze uit te leggen. Je moet dus wel tegen een stootje kunnen.’

Interactie

Ons team is verantwoordelijk voor de inkoop van juridische hulp bij piekbelasting en bij het voeren van procedures met behulp van externe advocaten. Wil je dit werk goed doen, dan moet je intensief contact onderhouden met de afdelingen. Samen goed zicht krijgen op het werkaanbod, de ontwikkeling daarin en de productiviteit. Hoe beter de data, hoe groter het voorspellend vermogen naar het aantal zaken dat extern moet worden uitgezet. Met dat inzicht kunnen we beter inkopen met het oog op kwaliteit en kosten en een hogere klanttevredenheid realiseren.

Het vak van Inkoper Externe Rechtshulp is een complex vak. Juist voor juristen die een andere wending willen geven aan hun loopbaan een geweldige uitdaging. Het combineert je kennis van rechtshulp, zicht op processen, gevoel bij de markt en de harde financiële kant van inkoop. Dat vraagt om een ondernemende geest en commercieel gevoel. Maar bovenal een prettige persoonlijkheid die zich makkelijk weet te bewegen binnen de organisatie en met onze partners.