Specialisaties
Specialisaties onder Inkoop

Inkoop

Een inkoper selecteert en koopt goederen en diensten in voor een organisatie, onderhandelt met leveranciers, beoordeelt offertes, streeft naar kostenbesparingen en waarborgt kwaliteit en leveringsvoorwaarden voor efficiëntie en kostenbeheersing.

Veel gestelde vragen

Een inkoper is verantwoordelijk voor het selecteren en aanschaffen van goederen en diensten voor een organisatie. Ze onderhandelen met leveranciers, beoordelen offertes, zorgen voor kostenbesparingen, en houden rekening met kwaliteit en leveringsvoorwaarden. De rol van een inkoper is essentieel voor een efficiënte en kosteneffectieve bedrijfsvoering.

Wat is het belang van inkoop en de inkoopfunctie? 

Als inkoopmanager kun je op heel uitlopende terreinen waarde creëren voor je organisatie en de maatschappij. Je kunt toeleveringsrisico’s verkleinen, bijdragen aan productinnovatie, samen met leveranciers je schouders zetten onder verduurzaming en zo een bijdrage leveren aan het commerciële resultaat en het bedrijfsresultaat. Als inkoopprofessional ben je bezig met maatschappelijk relevante zaken.

De inkoopfunctie is door de jaren heen steeds verder geprofessionaliseerd en ook de inkoopwetenschap heeft zich in Nederland de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Er zijn tal van inkoopmodellen ontwikkeld en inkoop heeft in Nederland maar ook internationaal academisch vorm gekregen.

Procurement omvat activiteiten gericht op het beheren van de inkomende goederenstroom tot aan de productie en gaat verder dan inkoop, inclusief materiaalbehoefteplanning, voorraadbeheer en transport. Het voegt waarde toe door organisatiestrategie te verbinden met leveranciers en klanten, en draagt bij aan toeleveringsrisicobeheer, innovatie en duurzaamheid. Strategische inkoopbeleid zorgt voor doordachte aankopen en contracten met leveranciers. Procurement is dus meer dan het operationeel regelen van inkoop

Enkele uitdagingen waar inkoop voor staat zijn:

  • Business alignment: in veel organisaties worden nog te vaak inkoop strategieën ontwikkeld, los van de vigerende business strategieën. Interne en externe integratie van inkoop met andere bedrijfsactiviteiten laat nog veel te wensen over.
  • Inkoopprofessionalisering heeft geleid tot enorme kosten druk. Als gevolg staat de winstgevendheid bij tal van leveranciers in tal van sectoren onder druk . Er is duidelijk sprake van uitval verschijnselen ( schoonmaak branche, thuiszorg) omdat er teveel onder de kostprijs wordt ingekocht. Met alle maatschappelijke effecten vandien! Goedkoop blijkt vaak duurkoop.
  • Global Sourcing heeft geleid tot complexe toeleveringsketens met een enorme milieubelasting (‘carbon footprint’). In een te groot aantal gevallen worden elementaire mensenrechten maar ook milieuvoorschriften door leveranciers niet nageleefd . Met als gevolg claims en reputatieschade voor de eigen organisatie.


Nevi is een toonaangevend kennisnetwerk voor inkoop, contract- en supply management, gericht op het verheffen van het inkoopvak voor individuen, organisaties en de maatschappij. Met een gemeenschap van 6.500 inkoopprofessionals, delen ze inzichten en bieden doelgerichte opleidingen en evenementen om individuen en organisaties te verbeteren. Nevi heeft een internationaal trainersnetwerk om te voldoen aan lokale behoeften.

Nevi | Opleidingen, Trainingen, Community & Events | Nevi 

Inkoopcarriere.nl biedt een overzicht van complexe inkoopfuncties, bij financiële dienstverleners als banken, verzekeringsmaatschappijen, rijksoverheid of andere grote organisaties.